INVITAȚIE DE PARTICIPARE OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI FUNDAȚIA SCHEHERAZADE,

în calitate de Promotor al Proiectului ”Un drum în viață: Bucșani între București și Europa!

– Servicii sociale pentru copii și tineri în mediul rural din județul Giurgiu”, în conformitate cu prevederile Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul ”Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

– Ordin MFE nr. 1120/2013, precum și art. 8 din OUG nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea principiilor nediscriminării și tratamentului egal, al recunoașterii reciproce, al transparenței, al proporționalității, al asumării răspunderii, al eficienței utilizării fondurilor

Invitatie_SITE

caiet sarcini_IT