Fundația Scheherazade – transporturi umanitare pentru Ucraina

Fundația Scheherazade cu sediul în București, asigură în luna martie mai multe transporturi umanitare cu destinația Ucraina.
Fundația a primit numeroase donații constând în alimente neperisabile, mâncare pentru copii, scutece și produse de îngrijire personală, mâncare pentru animale și apă din partea Mega Image. La acestea s-au adăugat bunurile și medicamentele donate de Liceul Româno-Finlandez împreună cu Asociația Cetatea Voluntarilor Arad și Doamna Natalia Dina, conserve din partea Barilla, antibiotice achiziționate în urma donațiilor primite din partea unor donatori privați din Europa, precum și alte produse alimentare cumpărate în urma donației din partea societății Imobiliare Certificate Zona Sud SRL.
Alte produse achiziționate în urma donațiilor în bani sau donate sunt: paturi, saci de dormit, corturi mari de minim 20 persoane.

De asemenea compania Orange Romania va asigura 20 de cartele SIM de 66 gb, cu convorbiri nelimitate și date către Ucraina timp de o lună.

Valoarea totală a produselor donate este de 137,067.63 RON.

Transportul din București până în Cernăuți a tuturor produselor donate precum și a voluntarilor este asigurat de societatea Blue Rivers Bucuresti. Toate produsele donate au fost încărcate cu ajutorul High International Construct într-o semiremorcă pentru transport general marfă pusă la dispoziție de către Schwarzmüller România. Un astfel de transport umanitar având ca destinație Ucraina este posibil mulțumită tuturor donațiilor generoase din partea partenerilor și colaboratorilor.

Orice alt sprijin din partea persoanelor care doresc să doneze este binevenit. Poate fi vorba despre sprijin material, direct sau sprijin financiar direct în următoarele conturi: Fundația Scheherazade, BRD BANK, RON: RO91BRDE445SV83423184450, EUR: RO79BRDE445SV83423424450, USD: RO87BRDE445SV83423264450, Swift code :BRDEROBU, se va specifica: Transport Umanitar Ucraina, Str. Erou Iancu Nicolae 12-26, Vila 16, Voluntari, Ilfov, cod postal 077190, http://www.fundatiascheherazade.ro/, persoana de contact Andreea Gavrilă +40744312660.

„Spiritul de dăruire al poporului român este incredibil, cu toții am văzut cum oamenii obișnuiți și-au pus la dispoziție casele pentru a găzdui refugiați. Doresc să adresez mulțumiri speciale autorităților române precum poliției de frontieră și ISU (Inspectoratul pentru situații de urgenta) de la granița Siret care au lucrat neobosit zi și noapte pentru a-i ajuta pe refugiați, precum și ONG-urilor și lucrătorilor sociali”, a declarat președinta Fundației Scheherazade, Wajiha Haris


Scheherazade Foundation – humanitarian transport for Ukraine

Scheherazade Foundation headquartered in Bucharest provides in March several humanitarian transports having Ukraine as destination.
The Foundation received numerous donations consisting in non-perishable food, children food, diapers and personal care products, pet food and water from Mega Image.
To these were added the goods and medicines donated by Romanian-Finnish High School together with Cetatea Voluntarilor Arad Association and Mrs. Natalia Dina, tinned food from Barilla, antibiotics purchased based on donations received from some private donors from Europe as well as other food products bought based on the donation received from Imobiliare Certificate Zona Sud SRL Company.
Other products purchased based on money donations or other donated products are: blankets, sleeping bags, large tents for minimum 20 persons.

Orange Romania Company shall also provide 20 SIM cards of 66 gb, offering unlimited voice and data transfer to Ukraine for one month.

The total value of donated products is 137,067.63 RON.

The transport of all donated products and volunteers from Bucharest to Cernăuți is provided by Blue Rivers Bucuresti Company. All donated products were loaded with the help of High International Construct into a semitrailer for general goods transportation put at disposal by Schwarzmüller Romania.
Such a humanitarian transport having Ukraine as destination is possible thanks to generous donations of partners and collaborators.

Any other support of the persons wanting to donate is welcome. The support may consist in material support, directly or direct financial support into the following accounts: Fundația Scheherazade,BRD BANK, RON: RO91BRDE445SV83423184450, EUR: RO79BRDE445SV83423424450, USD: RO87BRDE445SV83423264450, Swift code: BRDEROBU, to be specified: Humanitarian Transport Ukraine, 12-26 Erou Iancu Nicolae Street, Villa 16, Voluntari, Ilfov, postcode 077190, http://www.fundatiascheherazade.ro/, contact person Andreea Gavrilă +40744312660.

„The giving spirit of Romanian people is unbelievable. We’ve all seen how ordinary people put their houses at disposal for hosting refugees. My special thanks go both to Romanian authorities as well as to Border Police, ISU (Inspectorate for Emergency Situations) at Siret border, NGOs and social workers relentlessly working day and night for helping refugees”, declared Wajiha Haris, President of Scheherazade Foundation.