headerFundaţia SCHEHERAZADE angajează personal

în cadrul proiectului:

“Un drum în viaţă: Bucşani  – între Bucureşti şi Europa! – Servicii sociale pentru copii şi tineri din mediul rural din judeţul Giurgiu” ce se desfăşoară în perioada: 20.062014 – 30.04.2016. Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

FUNDAŢIA SCHEHERAZADE cu sediul In Bucureşti, str. Roma nr. 38, demisol, sector 1 Bucureşti, angajează începând din ianuarie 2015 până la data încheierii proiectului:

  1. Doi profesori (sediu Bucsani) – Experiență de lucru cu copiii, cadru didactic sau pedagog capabil să asigure nu numai pregătirea temelor dar şi activităţile educative şi de petrecerea timpului liber pentru copii. Femeie serviciu: persoana va fi angajata cu contract de munca cu normă parţială. Va asigura menţinerea curăţeniei în Centru, colaborează cu echipa Centrului şi cu beneficiarii acestuia în cadrul activităţilor de igienă corporală şi alte activităţi. Asigură asistenţa psihopedagogică a elevilor în vederea dezvoltării libere, integrale, armonioase şi pentru formarea personalităţii autonome şi creative; asigură asistenţa psihopedagogică a cadrelor didactice şi a părinților. Se asigură de efectuarea lecţiilor şi la nevoie de ajutor pentru acestea pentru copiii beneficiari ai centrului. Colaborează cu ceilalţi membri ai echipei pentru complementaritatea intervențiilor, structurarea şi acreditarea serviciilor. Conduce taberele de vară, se asigură împreună cu asistentul social de succesul Photovoice-ului. Mobilizează comunitatea şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării problemelor beneficiarilor. Raportează activitate lunar, elaborează curricule pentru programele educative.
  2. Medic – de preferat medic de familie: va fi angajat cu contract de prestări servicii incepand din ianuarie 2015 până la încheierea proiectului. Acesta va oferi consultaţii medicale gratuite pentru comunitatea Bucşani, educaţie pentru menţinerea sănătăţii şi va colabora cu membrii echipei Centrului pentru mobilizarea comunităţii.
  3. Personalul administrativ – execută lucrări de curăţenie în imobilul (inclusiv subsolul imobilului) şi zona aferentă (spaţii verzi, curte, trotuar), execută lucrări suplimentare necesare menținerii curăţeniei şi evacuării gunoiului menajer, respectând colectarea selectivă, răspunde de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în gestiune, ia în primire toate materialele necesare asigurării curteniei, întreținerii spațiului verde, colectarea si debarasarea gunoiului menajer , manifestă disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact în relațiile de serviciu ce se stabilesc cu persoane din organizaţie, beneficiari sau vizitatori, este responsabil de pregătirea gustărilor calde, implicând beneficiarii atât la punerea şi strânsul mesei cât şi la producerea  Oferă suportul pentru activităţile de igienă corporală şi a hainelor, asigurându-se că  echipamentele sunt folosite corect şi respectă regulile de protecţie a muncii. Ajută la activităţile de îngrijire a beneficiarilor copii.

 

Vor fi selectate cu precădere persoanele cu activitate anterioară în comuna Bucşani.

Persoanele interesate sunt invitate sa trimita CV-ul prin email la:  mioara.cojocaru@fundatiascheherazade.ro pana la data de 31.12.2014

Detalii la telefon: 021 231 2829.

         Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org
footer

Fundaţia SCHEHERAZADE angajează personal