Misiune

Misiunea Fundaţiei Scheherazade este aceea de a ajuta copiii din toate mediile, indiferent de rasă, religie sau sex, prin construirea de parteneriate stabile şi durabile cu Guvernul, sectorul privat şi societatea civilă.

Scheherazade se dedică îmbunătăţirii serviciilor medicale, promovarea dreptului la viaţă şi susţinerea protecţiei copilului, şi crede cu tărie că succesul vine dintr-o comunicare constructivă a ideilor, aspiraţiilor, convingerilor şi problemelor. Fundaţia Scheherazade, prin forţa pasiunii sale şi a angajamentului său ferm, visează la mii de copii sănătoşi, puternici şi fără suferinţă.

Mesajul preşedintelui

Wajiha HarisPrivind spre anul 2010 şi spre lunile deja trecute ale lui 2011 simt o deosebită gratitudine, datorită importantelor realizări pe care le-am avut, dar şi datorită noilor iniţiative pe care le-am pornit recent şi care au dus la extinderea activităţilor noastre către mai multe direcţii.

În primul rând este foarte important să anunţăm toţi donatorii şi prietenii care s-au alăturat cauzei noastre că în mod oficial a fost finalizată renovarea Spitalului de Pediatrie „Marie Curie” din Bucureşti. Primele mele cuvinte de mulţumire, alături de cel mai profund sentiment de respect se îndreaptă către toţi cei care au contribuit cu donaţii şi asistenţă la transformarea acestui obiectiv în realitate. În anul 2010, spitalul a primit pentru tratament 180.000 de copii din toată ţara.

Mai mult decât atât, Fundaţia a fost nominalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din România ca partener al societăţii civile pentru Alianţa Civilizaţiilor România. Aceasta reprezintă o iniţiativă a Secretarului General al Naţiunilor Unite, având ca obiectiv îmbunătăţirea cooperării între naţiuni, culturi şi religii, promovarea dialogului inter-religios şi a diversităţii culturale. Alianţa a luat naştere în anul 2005, la iniţiativa guvernelor Spaniei şi Turciei, sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite. În aprilie 2007, Secretarul General ONU l-a numit în funcţia de Înalt Reprezentant, pe fostul preşedinte al Portugaliei, Jorge Sampaio. A fost creat şi un Grup de Prieteni – o comunitate de suporteri menită a sprijinii activităţile Alianţei Civilizaţiilor la nivel global, fiind formată din peste 101 de membri: ţări şi organizaţii internaţionale. O serie de evenimente au avut loc în ultimii doi ani, organizate de către diferiţi parteneri şi contributori, pentru a sublinia importanţa acestei iniţiative. Am adăugat în acest raport câteva fotografii şi scurte impresii care să scoată în evidenţă necesitatea Alianţei Civilizaţiilor şi în special a înţelegerii conceptului de DIVERSITATE.

În ultimii trei ani, una dintre cele mai importante priorităţi ale organizaţiei a fost domeniul justiţiei juvenile, organizând seminarii şi training-uri pe această temă. Proiectul a fost finanţat de către Ambasada Regală a Ţărilor de Jos, prin programul „Hague Human Rights Fund”. Ministerul Justiţiei a fost principalul motor al acestei iniţiative.

Fundaţia va continua şi pe viitor să îşi îndrepte toate eforturile şi energia către domeniul sănătăţii, iar în acest sens au fost demarate planurile de a porni un nou proiect de renovare a unui spital din România: Spitalul de Pediatrie „Sf. Maria” din Iaşi. Acesta deserveşte peste 60.000 de copii în fiecare an la nivelul regiunii Moldova şi 5000 de copii din Republica Moldova.

În final, aş vrea să vă aduc la cunoştinţă o iniţiativă pe care Fundaţia, împreună cu Accreo România a demarat-o, în vederea structurării unui grup de lucru interdisciplinar, cu membri provenind atât din sectorul public, cât şi din cel privat. Obiectivul grupului de lucru este acela de a crea o strategie coerentă de finanţare a sistemului naţional public de sănătate, în contextul următoarei etape de acordare a fondurilor structurale de către Uniunea Europeană: Următoarea Perspectivă Financiară. Întreaga atenţie va fi focalizată asupra unei agende de dezvoltare 2014-2020, care să aibă un real impact şi care să fie încorporată în contextul de dezvoltare al României pe termen mediu. Grupul va identifica nevoi concrete regăsite la nivel de sistem, asupra cărora vor fi oferite soluţii din ambele medii, public şi privat, în concordanţă cu standardele de calitate agreate.

Preşedinţia României, Cabinetul Primului Ministru, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Externe s-au alăturat acestei iniţiative. Ea va ajuta România să mobilizeze întregul capital necesar pentru a duce la îndeplinire priorităţile de dezvoltare naţionale.

Aş vrea să îmi exprim întreaga gratitudine Preşedinţiei României pentru patronajul oferit Fundaţiei în efortul de a promova renovarea Spitalului de Pediatrie „Sf. Maria” din Iaşi. Mulţumesc tuturor donatorilor, suporterilor şi prietenilor Fundaţiei Scheherazade pentru suportul moral şi financiar oferit, în vederea îndeplinirii misiunii noastre.

Cu stimă,
Wajiha Haris
Preşedinte
Fundaţia Scheherazade

Spot Scheherezade from Fundatia Scheherazade on Vimeo.