header Fundaţia Scheherazade angajează ASISTENT PROIECT în cadrul proiectului: “Un drum în viaţă: Bucşani – între Bucureşti şi Europa! – Servicii sociale pentru copii şi tineri din mediul rural din judeţul Giurgiu” ce se desfăşoară în perioada: 20.062014 – 30.04.2016

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Acesta trebuie să aibă experiență de minim trei ani în implementarea proiectelor cu finanţare europeană, abilităţi de organizare, coordonare, planificare, de cunoștințe avansate de operare PC, să știe limba engleză.

Să aibă foarte bune abilităţi de comunicare şi lucru în  echipă. Este esenţială cunoaşterea sectorului ONG şi de preferinţă a domeniului social.  Acesta va lucra în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Fondul ONG. Fișa postului:

Responsabilități principale:

– Realizează documentația specifică proiectelor gestionate de FDSC: notificări, acte adiționale, adrese, rapoarte tehnico-financiare.
– Verifică și se asigură de acuratețea tuturor documentelor necesare cererilor de rambursare atât pentru Beneficiar cât și pentru Parteneri (rapoarte activitate, minute, documente ce țin de grupul țintă, documentație de achiziții, etc.)
– Asigură suport managerului de proiect și echipei de implementare în ceea ce privește preluarea, transmiterea, gestionarea și securitatea informaţiilor, corespondenţa, intocmeşte şi administrează documente, organizează întâlnirile managerului de proiect şi ale managerului financiar.
– Asigură comunicarea cu toți cei implicați în implementarea activităților proiectului.
– Participă la elaborarea procedurilor de lucru şi urmăreşte aplicarea deciziilor managerului de proiect.
– Urmărește atingerea obiectivelor și indicatorilor proiectului.

Cerinte:
– studii superioare finalizate.
– experiență de minim trei ani în implementarea proiectelor cu finanţare europeană.
– capacitate de a duce la îndeplinire sarcini în termene strânse; capacitate de a lucra bine în echipă, orientat către rezultate.
– Limbi străine: engleză – scris, vorbit, citit – nivel avansat;
– Foarte bune capacităţi de organizare şi planificare.
– Este esenţială cunoaşterea sectorului ONG şi de preferinţă a domeniului social.

 

Vă rugăm să depuneţi CV şi scrisoare de intenţie de max 2000 de caractere până la data de 24.04.2015 la adresa de e-mail: andreea.prisacariu@fundatiascheherazade.ro

Fundaţia Scheherazade angajează ASISTENT PROIECT